Bijlagen

Bijlage 7 Kerngegevens

Tabel: Kerngegevens

Categorie

Detail

Begroting 2022

Begroting 2023

Sociale structuur

Inwoners

0-4 jaar

1.804

1.763

5-19 jaar

6.655

6.548

20-64 jaar

23.599

23.554

> 65 jaar

11.471

11.607

Totaal

43.529

43.472

Uitkeringsgerechtigden

Algemene bijstand

891

866

(cijfers eind juli 2022)

IOAW

45

37

IOAZ

4

4

Bbz

10

9

Fysieke structuur

Oppervlakte

Land (in ha)

8.173

8.173

Binnenwater (in ha)

266

266

Openbaar groen (in ha)

157

157

Wegen: asfalt (in m2)

1.228.290

1.130.018

Wegen: elementen (in m2)

1.340.421

1.354.545

Lengte

Riolering (in km)

244

244

Aantal

Woningen

21.281

*21.287

Lantaarnpalen

7.050

7.048

Bomen

13.159

13.621

Speelplaatsen

95

80

Speeltoestellen

424

424

Voorzieningen

(aantallen op teldatum 1 oktober 2021)

Openbaar basisonderwijs

Aantal scholen

10

10

Aantal leerlingen

1.498

1.499

Bijzonder basisonderwijs

Aantal scholen

10

10

Aantal leerlingen

1.734

1.649

Voortgezet onderwijs

Aantal scholen

3

3

Aantal leerlingen

2.485

2.498

*Het totaal aantal woningen per 31-12-2021 is gebaseerd op de cijfers van het CBS.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2022 14:55:03 met de export van 10/28/2022 14:50:03