Bijlagen

Bijlage 4 Meerjarig Investeringsplan

Uitgangspunten

Alleen de kredieten 2023 t/m 2026 en de hiermee samenhangende kapitaallasten zijn in het onderstaand overzicht vermeld.
Opgevoerde kredieten in enig jaar worden in principe het jaar N+1 afgeschreven.
Renteberekening vindt plaats op basis van boekwaarde 1 januari van het lopende jaar.
Toegerekende rente 2023 t/m 2026 is 0,59%.

Tabel: Kredieten

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Afsch.

Totaal-

Krediet

Kapitaallasten

Krediet

2022

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Nieuw Gemeentehuis De Steeg *1

40

28.000

3.000

18.000

7.000

0

0

18

124

866

862

Bedrijfsvoering

Digitaal Rheden

5

2.500

0

1.200

1.000

300

0

0

247

452

511

Samenleving - Sport in Rheden

Sporthallen - Vervangen 3 schrobmachines

5

12

0

12

0

0

0

0

2

2

2

Ellecom - Hoofdveld - vervangen toplaag kunstgrasveld

10

200

0

0

0

0

200

0

0

0

0

Nieuwland - Veld 1 - vervangen toplaag kunstgrasveld

10

200

0

0

200

0

0

0

0

21

21

Nieuwland - Veld 4 - vervangen toplaag kunstgrasveld

10

200

0

0

0

0

200

0

0

0

0

Nieuwland - Veld 5 - vervangen toplaag kunstgrasveld

10

200

0

0

0

200

0

0

0

0

21

Pinkenberg - Veld 1 - vervangen toplaag kunstgrasveld

10

200

0

0

0

0

200

0

0

0

0

Pinkenberg - Veld 2 - vervangen toplaag kunstgrasveld

10

200

0

0

200

0

0

0

0

21

21

Pinkenberg - Veld 3 - vervangen toplaag kunstgrasveld

10

200

0

0

200

0

0

0

0

21

21

Pinkenberg - Veld 4 - vervangen toplaag kunstgrasveld

10

200

0

0

0

0

200

0

0

0

0

Reheden - Korfbalveld 1 - vervangen toplaag kunstgrasveld

10

200

0

0

200

0

0

0

0

21

21

Rheden - Veld 2 - vervangen toplaag kunstgrasveld

10

200

0

0

0

200

0

0

0

0

21

Samenleving - Onderwijshuisvesting

School 1

40

6.208

0

0

6.208

0

0

0

0

192

191

School 2

40

3.390

0

0

0

3.390

0

0

0

0

105

School 3

40

2.411

0

0

0

2.411

0

0

0

0

75

School 4

40

3.417

0

0

0

0

3.417

0

0

0

0

Leefomgeving

2. Rehabilitatie kosten van de wegen bij vervanging riolering

60

525

525

0

0

0

0

12

12

12

12

3. Rehabilitatie kosten van de wegen bij vervanging riolering

60

525

525

0

0

0

0

12

12

12

12

3. Vervanging lichtmasten openbare verlichting

40

356

356

0

0

0

0

11

11

11

11

4. Rehabilitatie kosten van de wegen bij vervanging riolering

60

525

0

525

0

0

0

0

12

12

12

4. Vervanging lichtmasten openbare verlichting

40

382

0

382

0

0

0

0

12

12

12

5. Rehabilitatie kosten van de wegen bij vervanging riolering

60

525

0

0

525

0

0

0

0

12

12

5. Vervanging lichtmasten openbare verlichting

40

424

0

0

424

0

0

0

0

13

13

6. Rehabilitatie kosten van de wegen bij vervanging riolering

60

525

0

0

0

525

0

0

0

0

12

6. Vervanging lichtmasten openbare verlichting

40

321

0

0

0

321

0

0

0

0

10

7. Rehabilitatie kosten van de wegen bij vervanging riolering

60

525

0

0

0

0

525

0

0

0

0

Investering kunstwerken

40

387

75

78

78

78

78

2

5

7

9

Investering levensverlengend onderhoud

15

856

160

174

174

174

174

12

24

37

49

Investering wegen

60

6.368

1.200

1.292

1.292

1.292

1.292

27

56

85

114

Investeringen meubilair/verkeerstekens

10

495

75

105

105

105

105

8

19

30

41

30 Km zone De Steeg Zuid-Oost

60

50

50

0

0

0

0

1

1

1

1

30 km zone Rheden (ten noorden van Oranjeweg)

60

364

364

0

0

0

0

8

8

8

8

60 Km zone Havikenwaard

60

60

60

0

0

0

0

1

1

1

1

Fietsplan 2016/Harderwijkerweg Dieren

60

500

500

0

0

0

0

11

11

11

11

Fietsplan 2016/Imboslaan Dieren

60

250

250

0

0

0

0

6

6

6

6

Uitvoeringsprogramma Fietspadenplan 2006-2013

15

46

46

0

0

0

0

3

3

3

3

Verbetering kruispunt Orjanjeweg / Laakweg

60

65

65

0

0

0

0

1

1

1

1

Verkeersmaatregelen in combinatie met riolering (5% van reh. SBO Wegen)

15

175

70

26

26

26

26

5

7

9

11

Wegvakken Rozendaalselaan

60

72

0

0

0

72

0

0

0

0

2

Vervanging ANWB bewegwijzering

10

100

100

0

0

0

0

11

11

10

10

2. Renovatie bomen c.a. (incl. areaauitbreiding)

30

340

340

0

0

0

0

13

13

13

13

3. Renovatie bomen c.a. (incl. areaauitbreiding)

30

357

0

357

0

0

0

0

14

14

14

4. Renovatie bomen c.a. (incl. areaauitbreiding)

30

357

0

0

357

0

0

0

0

14

14

5. Renovatie bomen c.a. (incl. areaauitbreiding)

30

357

0

0

0

357

0

0

0

0

14

6. Renovatie bomen c.a. (incl. areaauitbreiding)

30

357

0

0

0

0

357

0

0

0

0

Hittestress

20

800

0

200

200

200

200

0

11

22

33

Investering spelen

20

562

108

113

113

113

113

6

12

19

25

Mastperlan Veluwezoom

60/10

2.285

124

458

520

757

70

1

4

7

11

Leefomgeving - Riolering

Aanleg drainage systeem Velp-Zuid

80

260

260

0

0

0

0

5

5

5

5

Aanleg drainage systeem Velp-Zuid

30

720

0

0

0

720

0

0

0

0

28

Aanleg riool Kaneelweg-Edyweg

60

22

0

0

0

22

0

0

0

0

0

Aanpak waterprobleem Havelandseweg

30

190

0

190

0

0

0

0

7

7

7

Aanpak waterprobleem Lentsesteeg Noord

30

153

0

0

0

0

153

0

0

0

0

Aanpak waterprobleem omgeving gemeentehuis

15

250

0

0

250

0

0

0

0

18

18

Aanpassen /verwijderen overstorten/-leidingen Talingsingel (2) en Rietganssingel (1)

15

40

0

0

0

40

0

0

0

0

3

Afsluiten gem riool Fazant,patrijs en ind.laaan

15

46

0

0

0

46

0

0

0

0

3

Annastraat Velp

60

1.304

0

1.304

0

0

0

0

29

29

29

Buitensingel afkoppelen, noodvoorziening (Berging)

30

185

0

0

0

185

0

0

0

0

7

Burg willemsstraat

80

250

250

0

0

0

0

5

5

5

5

Cort v/d Lindestraat Dieren

60

4.504

0

0

0

4.504

0

0

0

0

102

Harderwijkerweg Dieren

80

1.000

1.000

0

0

0

0

18

18

18

18

Havelandseweg

80

190

190

0

0

0

0

3

3

3

3

Infiltratie De Steeg Noord

15

500

0

0

500

0

0

0

0

36

36

Kleine rioolvervangingen

60

2.620

0

655

655

655

655

0

15

30

44

Klimaatadaptatie

30

500

0

125

125

125

125

0

5

10

15

Larensteinselaan

60

55

0

0

55

0

0

0

0

1

1

Lentsesteeg

80

428

428

0

0

0

0

8

8

8

8

Meekoppelkansen BRP 2018

60

750

0

750

0

0

0

0

17

17

17

Meekoppelkansen BRP 2019

60

750

0

0

750

0

0

0

0

17

17

Meekoppelkansen BRP 2020

60

750

0

0

0

750

0

0

0

0

17

Meekoppelkansen BRP 2021

60

750

0

0

0

0

750

0

0

0

0

Ombouw VGS De Beemd naar VGS 2.0

15

26

0

0

0

26

0

0

0

0

2

Operatie Steenbreek

15

200

0

50

50

50

50

0

4

7

11

Orjanjeweg Rheden

80

230

230

0

0

0

0

4

4

4

4

Pompcap Dieren NO verlagen

15

3

0

0

0

3

0

0

0

0

0

Reconstructie Oranjebuurt Dieren

60

5.675

0

5.675

0

0

0

0

128

128

127

Relinen

60

1.000

0

250

250

250

250

0

6

11

17

Rioolvervanging Brantsenpark

60

509

0

0

0

0

509

0

0

0

0

Rioolvervanging Buizerdlaan

60

488

0

0

0

488

0

0

0

0

11

Rioolvervanging cluster Bachlaan

60

1.748

0

0

0

0

1.748

0

0

0

0

Rioolvervanging cluster Broekveldseweg

60

1.303

0

0

0

1.303

0

0

0

0

29

Rioolvervanging Cluster Cort v/d Lindestraat

60

4.504

0

0

0

4.504

0

0

0

0

102

Rioolvervanging cluster Nassaustraat

60

621

0

0

0

0

621

0

0

0

0

Rioolvervanging cluster Peter v Anrooylaan

60

1.558

0

0

0

0

1.558

0

0

0

0

Rioolvervanging cluster Thorbeckestraat

60

1.700

0

0

1.700

0

0

0

0

38

38

Rioolvervanging en aanpak waterprobleem Oranjeweg

60

2.550

0

2.550

0

0

0

0

58

57

57

Rioolvervanging en relinen

80

250

250

0

0

0

0

5

5

5

5

Rioolvervanging Haviklaan

60

487

0

0

0

487

0

0

0

0

11

Rioolvervanging Hogeweg

60

277

0

0

277

0

0

0

0

6

6

Rioolvervanging Kastanjelaan

60

694

0

694

0

0

0

0

16

16

16

Rioolvervanging Kerkallee

60

2.134

0

2.134

0

0

0

0

48

48

48

Rioolvervanging Mezenlaan

60

858

0

0

0

858

0

0

0

0

19

Rioolvervanging Oranjebuurt rheden

60

3.289

0

0

3.289

0

0

0

0

74

74

Rioolvervanging Patrijslaan

60

1.427

0

0

0

1.427

0

0

0

0

32

Rioolvervanging Rietganssingel

60

200

0

200

0

0

0

0

5

4

4

Rioolvervanging Spechtlaan

60

488

0

0

0

488

0

0

0

0

11

Rioolvervanging Valkenlaan

60

487

0

0

0

487

0

0

0

0

11

Rioolvervanging Vogelplantsoen

60

1.422

0

0

0

1.422

0

0

0

0

32

Rioolvervanging Wilhelminaweg

60

1.247

0

0

0

1.247

0

0

0

0

28

Sluiten ovs en leiding dichtmaken de Steeg

60

33

0

0

0

33

0

0

0

0

1

SSW Burg. Bloemersstraat

15

567

0

567

0

0

0

0

41

41

41

SSW Doctor de Visserstraat

30

2.250

0

0

2.250

0

0

0

0

88

88

SSW Larensteinselaan-Annastr

30

240

0

240

0

0

0

0

9

9

9

SSW Meester B. Leeuwenplein

30

354

0

0

0

0

354

0

0

0

0

SSW Oranjebuurt, Ijsselsingel

30

637

0

0

637

0

0

0

0

25

25

SSW Parallelweg

30

531

0

0

531

0

0

0

0

21

21

SSW Patrijslaan

30

283

0

0

0

283

0

0

0

0

11

SSW Wilhelminaweg

30

2.067

0

0

0

2.067

0

0

0

0

81

SSW Zilverakkerweg

30

709

0

0

0

709

0

0

0

0

28

Steenbreek 2022

80

100

100

0

0

0

0

2

2

2

2

Tuinstraat Velp

80

196

196

0

0

0

0

4

4

4

4

Zuider Paralelweg Velp

80

1.304

0

1.304

0

0

0

0

24

24

24

Zwanensingel-Gruttostraat Velp

80

34

34

0

0

0

0

1

1

1

1

Leefomgeving - Buurtbeheer

Auto's (incl. maatregel 96)

6

120

120

0

0

0

0

21

21

20

20

Bedrijfswagens buurtbeheer

8

850

0

850

0

0

0

0

111

111

110

Beluchter/prikrol/rotorkopeg

10

14

14

0

0

0

0

1

1

1

1

Bezander

15

16

16

0

0

0

0

1

1

1

1

Electrotruck

15

48

0

0

48

0

0

0

0

3

3

Grondverdichters

10

16

16

0

0

0

0

2

2

2

2

Kunstmeststrooier

10

6

6

0

0

0

0

1

1

1

1

Totalen

129.741

11.103

40.460

30.189

33.700

13.930

250

1.243

2.934

3.921

 *1 voor het nieuwe gemeentehuis is in het jaar 2021 al 667k uitgegeven.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2022 14:55:03 met de export van 10/28/2022 14:50:03