Paragrafen

E. Bedrijfsvoering

In dit programma zijn de volgende bestuurlijke doelstellingen actueel:

De doelstellingen zijn verwerkt in een doelenboom, waarin wordt beantwoord:

  • Welk doel willen we bereiken om te komen tot deze visie?
  • Welke resultaten moet het opleveren?
  • Hoe meten wij onze prestaties?

Hierbij gaan we alleen in op nieuw beleid en politiek relevante zaken. Na deze doelenboom is de bijdrage aan de SDG's, informatie over betrokken Verbonden Partijen en - de beschikbaar gestelde middelen opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2022 14:55:03 met de export van 10/28/2022 14:50:03