Inleiding

Financiële positie

In het onderdeel financiële positie wordt het financieel perspectief, een toelichting en de financiële positie beschreven. Tot slot is er aandacht voor het verloop van het weerstandsvermogen als gevolg van dit perspectief.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2022 14:55:03 met de export van 10/28/2022 14:50:03